Klinik Apollo

Klinik kulit dan kelamin

 

Operasi / Pembedahaan  ginekologi adalah tindakan pembedahan pada wanita akibat adanya tumor yang berhubungan di alat reproduksi, baik itu berasal dari rahim / uterus, ovarium / indung telur maupun dari vulva, dan kelainan bawaan dari uterus seperti kelainan bentuk uterus. Secara umum dalam tindakan operasi tumor kandungan ada dua pilihan mengangkat tumor saja atau mengangkat tumor dan alat kandungan (uterus dan ovarium). Dengan semakin baiknya pengetahuan operasi ginekologi pada masa reproduksi, maka semakin meningkat pula upaya peduli masalah operasi onkologi.

Operasi atau Pembedaha Ginekologi terbagi 3

1. Operasi Laparatomi : pembedahan pada vulva tidak tergolong operasi besar kecuali operasi vulvektomi radikal akibat ca vulvae

2. Operasi pada vulva

   Pembedahan pada vagina dilakukan untuk kondisi :

a. Kelainan bawaan trauma dan radang ( ginatrestastenosis, pada vaginaabses cavum duoglosi )

b.Kelainan akibat partus seperti prelapsus uteri, listula vesikel vaginalis

c. Pengangkatan uterus perviganae untuk keperluan diagnosis seperti kerokan dsb

3. Operasi vaginae ;Pembedahan Vaginae 

Yang termasuk dalam pembedahan Laparatomi adalah :

a. Berbagai jenis operasi uterus

b.Operasi pada tuba fallopi

c.Operasi ovarium

Adapun tindakan  yang banyak dilakukan adalah :

1. Histerotomi

Histerotomi adalah operasi yang dilakukan dengan cara pembukaan uterus untuk mengeluarkan sisinya kemudian menutup kembali.

2. Mimeoktomi

Mimeoktomi adalah jenis pembedahan dengan jalan pengangkatan satu buah mioma atau lebih dengan jalan histerotomi.

3. Histeroktomi

Histeroktomi adalah tindakan pembedahan dengan pengangkatan uterus secara total dengan mengangkat seluruh   uterus dengan cara membuka vagina atau subtotal tanpa membuka vagina, akan tetapi pada umumnya dokter bedah memilih secara total mangangkatnya.

 


Joomla SEF URLs by Artio